OMTALE
ARTIKLER
Sliperiet AS
Steinkargata 22
4006 Stavanger

Åpent:
Torsdag kl. 10-19
Lørdag kl. 10-14

Post og vareadresse:
Dalsetkroken 1 C
4018 Stavanger
E-post:
steinbutikken (AT) lyse.net
Telefon:
907 46 885
906 32 322
Org.nr:
980 168 794 MVA