KVERNMILJØ

Langs elvene med noenlunde jevn vassføring, var det oftest flere kverner oppover for å nytte ut fallet. Over halvparten av gardene i Vang hadde ei kvern hver. Langs Leineåa er kvernmiljøet tatt vare på. Med hjelp av Statens Kornforretning ble seks kverner restaurert. Flere av disse er fortsatt operative. Alle er trolig satt opp på den gamle plassen etter storflommen i 1860 da mye av gardene rundt ble feid på fjorden. Før flommen var det 13 kverner langs elva. Steinene er umiskjennelig lys glimmerskifer med granater.


– Dette er kvernsteiner fra Hyllestad.
Det dokumenterte Statens Korn forretning i tilknytning til restaureringen
av kvernmiljøet ved Leineåa, forteller eieren, Lars Skrinsrud på garden Nordland.


Helge Haugen, april 2008Les også:
Kvernsteinene som utvandra