: BěKER
Generalen og hans divisjon
- et 75 års minne


I boken følger vi den 163. tyske infanteridivisjon fra oppsetningen i Potsdam i 1939 til enden fem år senere – nettopp i Potsdam.

Divisjonen skulle være spydspissen i angrepet på Norge, innta hovedstaden, ta hånd om de styrende organer og hindre at nordmennene i Syd-Norge mobiliserte.

De opplevde senkingen av krysseren Blücher ved Drøbak den 9. april, hadde kamper på Østlandet og åpnet forbindelsen over Filefjell til Vestlandet. Etter et fredelig år i Norge, bar det til Finland med kamper mot russerne i Karelen og Midt-Finland.

Transporten gikk med tog gjennom Sverige – et tiltak som holdt på forårsake regeringskrise inntil den svenske kongen truet med å gå av hvis transitten ikke ble godkjent.

Etter finsk våpenhvile med russerne, måtte divisjonen marsjere fra slagmarkene opp til Finnmark og for de fleste videre til Mo i Rana – 1800 kilometer vinterstid.

Så var det nedvalsing av russiske og polske styrker i Pommern fram til det fullstendige sammenbruddet i Potsdam.

General Erwin Engelbrecht ledet divisjonen fra oppsetningen til vinteren 1942. Livsløpet og lagnaden for den prøyssiske generalen var ikke ulik den yrkesoffiserer i Wehrmacht hadde.

Haugen understreker i forordet at dette er ingen skrytehistorie om generalen og hans divisjon. Krigens grusomme og umenneskelige hendelser går gjennom boken som en rød tråd.

Helge Haugen har fått fram stoffet fra en rekke kilder – noen lite kjent. I 2011 gav han ut boken Vangsmjøsa lufthavn – og litt til. Dette forteller om den omfattende flyaktiviteten på den islagte innsjøen i aprildagene i 1940.Riksantikvaren har bedt kommunene om å registre og ta vare på aktuelle krigsminner i kommunene.Tyskerne opprettet tre mitraljøsestillinger rundt det norske to-motors speide- og bombeflyet Caproni Ca. 310 som havarerte på Vangsmjøsa i aprildagene i 1940.

Haugen har leitet fram en, muligens to av disse stillingene. Dette er trolig eneste jordfaste krigsminne i Vang i Valdres.

I boken trekker han opp bakgrunnen for dette og den spennende historien om flyet som kom fra Sola. Restene fra Vangsmjøsa inngår nå i en rekonstruksjon av dette skjeldne flyet på Flymuseet på Sola.

Boken er tilsalgs i Sliperiet. Den koster kr 295,- + eventuell porto. Ta kontakt på 906 32 322 eller helge.haugen @ lyse.net