KJEDER ER IKKE KJEDELIGE

Å arbeide med sølvkjeder er spennende – så spennende at Bente Rogne valgte det som emne i sin FOU-oppgave på Universitetet i Stavanger.


Bente Rogne med eksamensarbeidene i kunst og håndverk. I tillegg er det en omfattende skriftlig utredning.

Å arbeide med sølvkjeder er spennende – så spennende at Bente Rogne valgte det som emne i sin FOU-oppgave på Universitetet i Stavanger.

Bente studerer kunst og håndverk. Andre studieåret blir avsluttet med et større selvvalgt emne. Hun falt for et opplegg som viste eksempler på de forskjellige lenker en kan lage av sølvringer. Slike kjeder kalles gjerne for vikingkjeder.

Dessuten eksperimenterte hun seg fram til nye og uvanlige bruksområder. Det var gardinoppheng i kongemønster med veksling mellom blanke og oksiderte ringer. En lenke i ankermønster passet som anheng på en smokk – mens far fikk dronninglenke som pynt på slipset. Til mor foreslo Bente en stilig lenke i vridd mønster som ny reim på håndveska.

I tillegg til de konkrete gjenstandene, måtte studentene arbeide ut en omfattende skriftlig dokumentasjon av løsningen de hadde valgt. Den inneholdt beskrivelse og eksemplifisering hvordan temaet kan brukes f eks i undervisning i skoleverket. Analysen skal dessuten vise til hvordan emnet er behandlet i forskning og litteratur, pluss en økonomisk vurdering. Da sølv stadig stiger i pris, trakk Bente også fram ulike alternativer som gir rimeligere løsninger.

Løsningen på oppgaven var meget utradisjonell, og Bente var den eneste i kullet som hadde valgt denne type.
-
Kunnskap om emnet og de til dels sammensatte mønstrene, har hun plukket opp i litteratur og på internett. I tillegg kreves det evne til å lese og forstå illustrasjoner, se modeller og trening i å jobbe med ringene. Alt er selvlært – med en beskjeden oppbakking av Sliperiet.

PS: Opplegget falt tydeligvis også i sensorenes smak……