: LENKER


Geologi er et av de aller mest grunnleggende naturfag. Dette har engasjert mennesker i alle tider. Litteraturen er rik med steintreff - likeledes det moderne hjelpemidlet internett. Her er noen lenker for den som vil videre:

NAGS - Norges AmatÝrgeologers Sammenslutning
GeoAktuelt - Nettavis for hele geomiljøet
Norsk Geologisk forening
Geologisk Museum
GeoLeksi - Geologisk leksikon
NGU - Norges Geologiske Undersøkelser
Institutt for geovitenskap - Universistetet i Bergen
Stavanger Geologiforening
Magma Geopark


Kommer du over interessante portaler, ta gjerne kontakt.