STEINPARKEN I ROSENDAL, JULI 2009


Stein i fargerikt fellesskap

Steinparken i Rosendal er en reise verdt. Her opplever du det geologiske mangfoldet på halvøya rundt Folgefonna. Landskapet er variert - det er også de tallrike byggeklossene: Bergarter i stort mangfold - i sannhet, stein er ikke bare stein. Ved at deler av steinene er slipt og polert, kan vi også se "inn i" steinen, det som er gjemt bak overflaten.

Parken ble åpnet i 2007. Antall besøkende antas å ligge på 30 000 i året. Steinparken er åpen alle dager - døgnet rundt. Opplegg med skjult belysning, blant anna i bekken, gjør en rundtur til en opplevelse også nattetid.

Parken er i utvikling. Det er fortsatt mange steiner som skal på plass. Videre arbeider en med å få på plass en botanisk det - en alpin-hage.
Bård Breivik, vår aller mest internasjonalt kjente kunstner med stein som medium, har vært med å forme parken. Her er hans portal. Den har fått en forbausende plassering helt innerst i parken - kanskje dette fordi granitten er svensk? Majestetiske Melderskin troner 1426 meter opp i bakgrunnen.
Sannelig en blekksprut av pegmatitt (grovkornet bergart) på Naterstad. I bakgrunnen flere varianter av serpentinitt fra Måge - parkens grønne smykker.
Vann er et viktig element i parken - og engasjerende for de yngste av oss. Små fossestryk er murt opp av forskjellige bergarter.

En innvandrer fra Stord er det hjerterom for. I dette konglomeratet (forsteina grus) blinker smykkesteinen jaspis fram.

En stein til å kvile på kommer godt med. Her kan du sitte ned og la tankene gå om de prosesser som har skapt Folgefonn-halvøya med sin spennende geologi. Instruktiv skilting hjelper deg.
Her har det gått hardt for seg. Gneis fra Måge.
Leder av Stavanger Geologiforening lar seg kraftig imponere av steinparken.