SETESDAL, JULI 2006


   
 
I juli var vi hos sølvsmed Trygve Rysstad og viste sliping av stein.
   
 
   
 
   
 
- Synnøve og Trygve var på leit etter lokale steiner som han kunne bruke i sølvsmedarbeidet.

"Her kan vi være inne på noe", sier Trygve.
   
 
"Sølv og lokal stein kan bli en fin kombinasjon", sier Trygve - tradisjonsbærer og sølvsmed i tredje generasjon.
   
 
I Setesdal var det oppdrag for sølvsmeden Gunnar Helle. Steinslipinga skjedde ved familien Helles forretning på Evje, Evje Gull og
Sylv. Torhild Helle leder denne delen av virksomheten. Denne dagen var det 32 varme grader i skyggen.
   
 
Her tryller Synnøve
fram smykkestein fra den vakre, lokale amasonitten.