.

: MER OM STEIN
Stavanger Geologiforening
Foreningen er kjernen i steinmiljøet i Sør-Rogaland og har aktiviteter på flere områder. En av disse er turer der medlemmene går på stein- og mineraljakt. Foreningen har egne lokaler i Stavanger friluftssenter på Stokka i Stavanger.

Medlemsmøter tirsdag kl. 19.00–21.00.

Er det noe du lurer på, kom innom Sliperiet - eller ring. Du finner også informasjon på nettsidene til Stavanger Geologiforening

Høsten er her
I høst setter foreningen opp spesielle fagemner en gang i måneden. Her blir det gått grundig inn på områder som bl a Generell geologi, kis og sliping av stein. En kveld blir viet emnet Steinenes verdi. Her blir et spenende å høre hva som skjuler seg bak tittelen. Emnekveldene blir vanligvis tirsdagen midt i måneden, men vil kunne variere.

Det blir ikke lagt opp til kurs i sliping av stein denne høsten – men ventelister blir notert for kurs til våren.

Lokaler
Foreningen og klubben holder til i Stavanger friluftssenter på Stokka – i vakre omgivelser ved Store Stokkavatn.

Se kart her.

Her har foreningen stor samling og utstilling av stein, bergarter, mineraler, fossiler osv. Videre er det bibliotek, møtelokaler og rom for saging og sliping av stein. Alt står til disposisjon for medlemmene som er flittige til å bruke fasilitetene.

Gjennom året er det flere åpne arrangementer for byens befolkning og andre interesserte.


Lyst til å bli med? Nærmere informasjon og eventuell påmelding, i Sliperiet.